اطلاعات محرمانه بالش بادی که فقط کارشناسان از وجود آن اطلاع دارند

در سال ۲۰۲۳، تجزیه و تحلیل جامعی از چندین تار موی بتهوون و دیانای آنها انجام گرفت و با آنکه به کشفیات مهمی از

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

در سال ۲۰۲۳، تجزیه و تحلیل جامعی از چندین تار موی بتهوون و دیانای آنها انجام گرفت و با آنکه به کشفیات مهمی از جمله علت مرگ و عدم اشتراک ژنتیکی با دیگر اعضای خانواده بهدست آمد، اما علت ناشنوایی وی همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاست. به تحریر درآمده، گفته میشود ۲۶۴ یادداشت نابود شدهاست (و یا دیگران تغییرش دادهاند)، این کار را به آنتون شیندلر منشی وی نسبت میدهند که پس از مرگ نویسندهٔ خاطرات، با این آرزو که فقط یک زندگینامهٔ ایدهآل از آهنگساز باقی بماند، بقیهٔ یادداشتها را از بین بردهاست. رومن رولان، نویسندهٔ زندگینامه بتهوون. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۴. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۵-۲۶. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۳-۵۴. ↑ لودویگ، از بتهوون، ۳۴-۳۵. لودویگ، امیل (۱۳۶۸). از بتهوون. ↑ لودویگ، از بتهوون، ۴۷. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۷۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۱-۱۰۲. ↑ حسنی، تفسیر موسیقی، ۱۵۷-۱۶۶. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۹-۴۰. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۰-۱۰۱. ↑ Sinfonia Eroica …

↑ Lockwood 2005, pp. ↑ Lockwood 2005, p. ↑ Skowroneck 2002, p. ↑ «دیانای بتهوون به دست آمده از موهای این آهنگساز از چه رازهایی پرده برداشت؟ دوستان او که عمدتاً در ده سال گذشتهٔ زندگی او رابطه داشتند، در این دفترچهها مینوشتند تا بتهوون بداند که آنها چه میگویند و بتهوون نیز به صورت شفاهی یا با نوشتن در دفترچهٔ یادداشت پاسخشان را میداد. قبل از اجرا نیز مراسم همراه با آشوب بود، زیرا با آمدن بتهوون بر روی صحنه، تماشاگران با تشویق ایستاده پنج بار برای او کف زدند و این در حالی بود که طبق تشریفات رسمی در اتریش، برای ورود خاندان سلطنتی، سه بار کف میزدند. که ده سال از آهنگساز جوانتر بود، توسط بتینا فون آرنیم به خانوادهاش معرفی شد. در نوامبر سال ۱۸۲۲، بتهوون به هنگام رهبری پردهٔ اول از اپرای فیدلیو، حرکات دست او به خاطر عدم رعایت ریتم و ضرب، باعث ناهماهنگی در ارکستر شد، به ناچار ارکستر توسط رهبر دوم متوقف شد و بدون اینکه بتهوون متوجه شود، با خوانندگان صحبت کرد که بتهوون کاملاً ناشنواست و باید دقت بیشتری داشته باشند. Art icle has be​en cre​at᠎ed  wi​th GSA Con tent Gen​er᠎ator D em᠎over sion᠎!

بتهوون منشی خود شیندلر را متهم کرد که یا او را فریب دادهاست یا در مدیریت تحویل بلیطها نادرست عمل کردهاست. تا چند سال درد خود را از دوستانش پنهان میکرد و از اجتماع گریزان بود، اما در سال ۱۸۰۱ دیگر نتوانست این راز را مخفی نگه دارد و طی نامههایی به دوستانش آن را بر ملا کرد. اما بتهوون قبلاً در سال ۱۸۰۶ شروع به آشکاری این مسئله کرده بود، هنگامی که او در مورد طرحهای موزیکال خود کار میکرد، خاطرنشان کرد: «بگذار ناشنواییهای شما دیگر راز نباشد، حتی در هنر». در سال ۱۸۴۲، مجسمهٔ موتسارت در سالزبورگ اتریش رونمایی شده بود، اما وین تا سال ۱۸۸۰، با مجسمه به بتهوون احترام نمیگذاشت. در چاه زردان با وجود ریگ(ماسه بادی)ها این منطقه را زیبا تر جلوه می دهد. چاه زردان دارای یک مدرسه دوره ابتدایی است. مردم روستا قبل از انقلاب در منطقه جازموریان در۱۵کیلومتری روستای چاه زردان زندگی می کردند(عشایر)و بعد از انقلاب جهاد کشاورزی با دادن تلمبه وموتور آب در مکان فعلی(روستای چاه زردان)ساکن شدند(یکجا نشین شدن) و به کار کشاورزی پرداختند. کتابها و مقالات متعددی دربارهٔ علت ناشنوایی وی منتشر شده که همیشه همراه با حدس و گمان بودهاست. سال ۲۰۲۳، در یک تحلیل جامع که از دیانای چند تار موی بتهوون انجام گرفت، نشان میدهد که کروموزومهای «Y» او با دیگر اعضای خانواده مشترک نیست و نتیجه میگیرند که وی حاصلِ یک رابطهٔ خارج از ازدواج از طرف خانوادهٔ پدری بودهاست.

یوزفینه نیز احتمالاً یکی از زنان مهم در زندگی بتهوون بودهاست. با این حال از مکاتبات و کتابهای گفتگو مشخص است که او پس از آن دوره، گاهبهگاه با زنان فاحشه ارتباط داشتهاست. کاملاً یقین نیست که این نامه را به خاطر جولیِتا نوشته باشد، و کوشش کارشناسان در این زمینه به جایی نرسیدهاست و گمان جمیع آنان بر این است که این نامه احتمالاً خطاب به تمامی زنان است. ناشیگری بتهوون در رفتار با زنان، ارتباط او را با آنها بسیار مشکل میساخت؛ اغلب به دام عشق زنانی میافتاد که ازدواج با آنها برای او محال بود. آنها منبع تحقیق برای چگونگی اجرای موسیقی وی و همچنین درک او از رابطهاش با هنر هستند. دفتر یادداشتهای بتهوون بالغ بر ۱۱۰۰۰ صفحه است که در کتابخانهٔ دولتی برلین نگهداری میشود و برخی از آنها چاپ شدهاست. آثار این بیماری را میدیدم و آن را پنهان میکردم، اما وضع از همیشه بدتر شدهاست … در وصیتنامهای که بتهوون در سال ۱۸۰۲ نوشتهاست، اشاره کرده که درد گوش او از شش سال پیش شروع شدهاست. اما با شروع مجدد، ارکستر دوباره دچار بینظمی و آشفتگی شد. این امر موجب دخالت پلیس شد و جمعیت را کنترل کردند. بتهوون پیش از آنکه به ناشنوایی کامل برسد، صداهای کوتاه و پرطنین را بهتر از صدای بلند میشنید.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد قیمت بالش بادی لطفا به بازدید از وب سایت ما.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن