این کتابخانهها میتوانست خصوصی یا عمومیباشند

لطفاً فرایند ثبت نام را تا دریافت این پیامک: «یارانه خرید کتاب روی کد ملی شما شارژ شد» از طریق شماره 30004141

توسط مدیر سایت در 30 فروردین 1402
لطفاً فرایند ثبت نام را تا دریافت این پیامک: «یارانه خرید کتاب روی کد ملی شما شارژ شد» از طریق شماره 30004141 ادامه دهید تا عملیات ثبت نام و دریافت اعتبار در وضعیت "نهایی شده" قرار گیرد. در ترتیب یهودی(تنخ) این کتاب در کتویم، سومین بخش تنخ، قرار دارد و در عهد عتیق کتاب روت میان کتاب داوران و ۱ سموئل قرار میگیرد. کتابهای درسی اولیه توسط مربیان و آموزگارانی مورد استفاده قرار میگرفتند که از آن کتابها به عنوان کمکآموزشی (مثل کتابهای الفبا) استفاده میکردند؛ همچنین افرادی که خودشان به خودشان درس میدادند. انسان با کتاب خوب میتواند به تجربهٔ بشری دست پیدا کند… یک کتاب، هرچند که از سوی یک فرد نوشته شده باشد در خود تجربهٔ جمع را دارد، تجربهٔ بشر را… از این رو دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در تهیه منابع علمی خود به مشکل بر خواهند خورد. چاپ این کتاب به دلیل پیچیدگیهای بسیار و طرحهای بسیار دقیق و واضح بسیار وابسته به پیشرفتهای زمان رنسانس در زمینههای هنری، چاپ و نویسندگی بود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن