قطر پیستون tu5

قطر پیستون TU5 برابر با 78.5 میلی متر میباشد ، این میزان در تراکم پیستون کاملاً تاثیرگذار است. عملاً هرچه میزا

توسط PISTON-TABRIZ در 8 بهمن 1400
قطر پیستون TU5 برابر با 78.5 میلی متر میباشد ، این میزان در تراکم پیستون کاملاً تاثیرگذار است. عملاً هرچه میزان قطر پیستون تیوفایو بیشتر باشد میتواند میزان تراکم بیشتری برای خودرو شما به ارمغان آورد. عملاً هرچه میزان قطر پیستون TU5 بیشتر میشود میتواند میزان هوای بیشتری را داخل سیلندر جای دهد پس به عبارت دیگر حجم موتور نیز افزایش می یابد. توجه داشته باشید هرچه میزان قطر پیستون تیوفایو (Tu5) بیشتر شود شما نیاز به پیستون مناسب با آن اندازه دارید پس بهتر است قطر پیستون ها را در اندازه استاندارد نگه دارید و در صورتی که اندازه سیلندر موتور شما بیش از اندازه معمول بزرگ شده است میتوانید از بوش های تمام فورج برای بازگردانی به حالت اولیه استفاده کنید.
شرح واحد سنجش پیستون موتور TU5
قطر پیستون میلی متر 78.5
شکل تاج پیستون تخت
قطر سوراخ گژن پین میلی متر 19.5
عرض شیار رینگ کمپرس اول میلی متر 1.2
عرض شیار رینگ کمپرس دوم میلی متر 1.5
عرض شیار رینگ روغن میلی متر 2.5
ارتفاع کمپرسیون میلی متر 32.35
ارتفاع کل پیستون میلی متر 50.15
مواد آلیاژ آلومینیوم
نوع پوشش بدنه پیستون قلع
گرید های قطری استاندارد تعمیر اول تعمیر دوم
گرید های وزنی
رینگ تریگر ندارد
استرات ندارد
  پیستون تراکمی tu5
آخرین مطالب